Stichting Musicalproductie Nederland

 Doelstelling 

Stichting Musicalproductie Nederland is 3 jaar geleden opgericht. Toen nog onder de naam Stichting Musicalproductie Apeldoorn. Het doel van de stichting is het in aanraking brengen van jeugd met theater in het algemeen en musical in het bijzonder. Wij denken hierbij aan het wekken van interesse en het ontwikkelen van talenten, door de jeugd op een creatieve manier te betrekken bij de totstandkoming van m usicals en alles wat daar mee te maken heeft. Daarnaast willen wij er ons op toe spitsen elk jaar een musical op de planken te brengen. Uitgangspunt van onze producties is dat de musicals worden gemaakt door jongeren waarbij ze een professioneel platform wordt geboden vanuit de hedendaagse musical industrie. Het totstand komen van een musical moet bij elke nieuwe productie beter van kwaliteit zijn. Te denken valt aan facetten zoals: Bezoeker aantallen, Decor & kleding, Cast & crew, Publiciteit, Musicaal. Ook willen we de toegankelijkheid van de musical voor deze doelgroep - de jeugd tussen de 12 en 22 jaar- vergroten. De reguliere producties die vertoond worden zijn vaak voor de meeste jonge mensen financieel geen haalbare kaart, terwijl de interesse vaak wel heel groot is. Wij denken dit te realiseren door het ontwikkelen van eigen Nederlandstalige musicalproducties in schouwburgen en congrescentra. Elke productie zullen wij nauw samenwerken met proffesionals uit het musicalvak. Ze zullen tijdens de oefenperiodes workshops geven aan de meewerkende talenten, en hen ondersteunen tijdens het proces.

Samenwerking Stichting Theaterstudio Apeldoorn! 

door David Levie. woensdag 29 april 2009 | 08:00

APELDOORN - De Apeldoornse theaterschool STA en MusicalProductie Nederland van de Apeldoorner Tim Koldenhof slaan de handen ineen.
Hun samenwerkingsverband heeft de naam van Productiehuis meegekregen. Het Productiehuis wil jonge, getalenteerde Apeldoorners een kans geven om zich artistiek te ontplooien. Daarnaast biedt het talent uit de regio Apeldoorn een podium op het gebied van zang, dans en toneel.

Het visitekaartje dat het Productiehuis aflevert is de eindejaarsvoorstelling van leerlingen van STA die de zogeheten vooropleiding volgen en van hun hobby hun beroep willen maken. De voorstelling (27 juni) in Orpheus heet The Song and Dance Experience en richt zich vooral op jongeren. Het is de bedoeling dat Orpheus voortaan het decor is van het jaarlijkse slotakkoord waarvoor getalenteerde STA-leerlingen tekenen. Voorheen week STA daarvoor met enige regelmaat uit naar het Arnhemse Posttheater. Een verkorte versie van de eindejaarsvoorstelling wordt door het Productiehuis aan het voortgezet onderwijs in Apeldoorn aangeboden.

Onder de koepel van het Productiehuis valt ook de musical Aladdin, waaraan Tim Koldenhof al enige maanden werkt. Aladdin is een musical voor en met jongeren uit de regio Apeldoorn en is de opvolger van Moulin Rouge. De audities worden bij STA gehouden, iedere jongere uit de gemeente Apeldoorn die mee wil doen kan zich daarvoor opgeven. ,,We kiezen voor talent'', zegt Tom Koldenhof die het ambitieuze project op 200.000 euro heeft begroot en er in 2010 aan wil beginnen.

Daarnaast organiseert het Productiehuis openbare workshops op het gebied van zang, dans en toneel.

Daarvoor worden bekende Nederlanders uit de wereld van het theater en de showbizz uitgenodigd om de lessen te verzorgen. Komende maand maken Paul Boereboom en Richard Rodermond (4 mei), Talita Angwarmasse (11 mei) en Marlous Tolhuizen (28 mei) hun opwachting aan het Jean Monnetpark. Allen spelen in grote musicals die momenteel in de Nederlandse theaters te zien zijn.

Talita Angwarmasse speelt op 25 mei een thuiswedstrijd. Zij werd opgeleid door Saskia Gardien en had grote rollen in zowel Nederland, Duitsland als Italië.

Zowel STA-directeur Saskia Gardien als Tim Koldenhof van Musical Productie Nederland hebben in die wereld een fijnmazig netwerk opgebouwd. ,,Door onze krachten te bundelen zijn we in staat nog beter en nog professioneler te werken. Apeldoorn kan daarvan profiteren.''

Foto: Bestuur Stichting Musicalproductie Nederland